آیکون فیلتر محصولات
آیکون فیلتر محصولات

Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-5200-مگاهرتز-cl40-کورسیر-32g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200 مگاهرتز CL40 کورسیر 32G

6,200,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-6000-مگاهرتز-cl36-کورسیر-مدل-dominator-platinum-rgb-32g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 6000 مگاهرتز CL36 کورسیر مدل Dominator Platinum RGB 32G

11,500,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-mhz-6200-کورسیر-cl36-مدل-dominator-platinum-rgb

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله MHz 6200 کورسیر CL36 مدل Dominator Platinum RGB

9,550,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-cl40-کورسیر-5200mhz-مدل-dominator-platinum-rgb-64g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله CL40 کورسیر 5200MHz مدل Dominator Platinum RGB 64G

12,700,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-5200mhz-cl40-کورسیر-مدل-vengeance-rgb-32g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200MHz CL40 کورسیر مدل VENGEANCE RGB 32G

6,250,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-6000mhz-cl40-کورسیر-مدل-vengeance-rgb-32g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 6000MHz CL40 کورسیر مدل VENGEANCE RGB 32G

6,900,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-5200mhz-cl40-کورسیر-مدل-vengeance-rgb-64g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200MHz CL40 کورسیر مدل VENGEANCE RGB 64G

11,400,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-5400mhz-cl40-کورسیر-dominator-platinum-rgb-64g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5400MHz CL40 کورسیر Dominator Platinum RGB 64G

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-6000mhz-cl40-کورسیر-dominator-platinum-rgb-64g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 6000MHz CL40 کورسیر Dominator Platinum RGB 64G

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Corsair رم-دسکتاپ-ddr5-دو-کاناله-5200mhz-cl38-کورسیر-مدل-vengeance-rgb-48g

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200MHz CL38 کورسیر مدل VENGEANCE RGB 48G

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول