آیکون فیلتر محصولات
آیکون فیلتر محصولات

AMD پردازنده-ای-ام-دی-مدل-ryzen-9-7950x

پردازنده ای ام دی مدل Ryzen 9 7950X

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
AMD پردازنده-ای-ام-دی-مدل-ryzen-5-7600x

پردازنده ای ام دی مدل Ryzen 5 7600X

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
AMD پردازنده-ای-ام-دی-مدل-ryzen-9-7900x

پردازنده ای ام دی مدل Ryzen 9 7900X

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
AMD پردازنده-ای-ام-دی-مدل-ryzen-7-7700x

پردازنده ای ام دی مدل Ryzen 7 7700X

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
AMD پردازنده-مرکزی-ای-ام-دی-سری-ryzen-9-مدل-5900x-tray

پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 9 مدل 5900X Tray

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
AMD پردازنده-مرکزی-ای-ام-دی-سری-fx-مدل-ryzen-3-3100

پردازنده مرکزی ای ام دی سری FX مدل Ryzen 3 3100

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
AMD پردازنده-مرکزی-ای-ام-دی-مدل-ryzen-5-2600-tray

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2600 Tray

تماس بگیرید
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول