آیکون فیلتر محصولات
آیکون فیلتر محصولات

Intel پردازنده-نسل-چهارده-اینتل-intel-core-i5-14400

پردازنده نسل چهارده اینتل Intel Core i5 14400

13,100,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-اینتل-مدل-intel-core-i5-13400f-try

پردازنده اینتل مدل Intel Core i5 13400F TRY

9,600,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-intel-core-i3-8100

پردازنده مرکزی اینتل مدل intel Core i3 8100

2,400,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-intel-core-i3-13100

پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i3 13100

7,600,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-intel-core-i7-13700kf

پردازنده Intel Core i7 13700KF

23,000,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-core-i5-13600kf-tray

پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 13600KF Tray

15,500,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-اینتل-مدل--intel®-core™-i5-13600k-try

پردازنده اینتل مدل Intel® Core™ i5 13600K TRY

15,900,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-اینتل-مدل--intel®-core™-i7-13700k-try

پردازنده اینتل مدل Intel® Core™ i7 13700K TRY

21,300,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-(cpu)-intel-g5400-try

پردازنده (CPU) Intel G5400 TRY

1,550,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-اینتل-مدل-intel-core-i5-13400-try

پردازنده اینتل مدل Intel Core i5 13400 TRY

10,600,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-اینتل-مدل-intel-core-i9-12900k-try

پردازنده اینتل مدل Intel Core i9 12900K TRY

21,600,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-اینتل-مدل-intel-core-i7-12700k-try

پردازنده اینتل مدل Intel Core i7 12700K TRY

13,700,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-اینتل-مدل--intel-core-i7-12700-try

پردازنده اینتل مدل Intel Core i7 12700 TRY

13,500,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-intel-core-i3-12100-try

پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i3 12100 TRY

5,400,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-intel-core-i3-12100f-try

پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i3 12100F TRY

4,300,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-intel-core-i5-11400-try

پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i5 11400 TRY

6,700,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-intel-core-i3-10100f

پردازنده Intel Core i3 10100F

3,200,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-intel-core-i7-10700-try

پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i7 10700 TRY

11,900,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-core-i3-10100-try

پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i3 10100 TRY

5,000,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول
Intel پردازنده-مرکزی-اینتل-مدل-core-i5-10400f-try

پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 10400F TRY

5,350,000 تومان
امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول امتیاز محصول