اسمبل رایگان و سیستم های اسمبل شده در سان رایانه
فیلتر کیس های اسمبل شده در سان رایانه

سیستم اکو اسمبل سیستم کامپیوتر در سان رایانه-
سیستم اکو

 • intel i5 11400
 • 3060 12G Dual Oc
 • Asus 510MK

جزییات 34,600,000 تومان
سیستم اکو 2 اسمبل سیستم کامپیوتر در سان رایانه-
سیستم اکو 2

 • intel i5 11400
 • 1650 Dual OC 4G
 • Asus 510MK

جزییات 27,600,000 تومان
سیستم اداری اسمبل سیستم کامپیوتر در سان رایانه-
سیستم اداری

 • intel i5 11400
 • آنبورد
 • Asus 510MK

جزییات 18,350,000 تومان
سیستم نئون 1 اسمبل سیستم کامپیوتر در سان رایانه-
سیستم نئون 1

 • intel 12400
 • 3060 12G Dual Oc
 • Asus B660M-K D4

جزییات 38,000,000 تومان
سیستم گیمینگ سانی اسمبل سیستم کامپیوتر در سان رایانه-
سیستم گیمینگ سانی

 • intel 13900K i9
 • Asus 4080 rog strix 16G
 • ROG MAXIMUS Z790

جزییات 230,250,000 تومان
سیستم گیمینگ کولاک اسمبل سیستم کامپیوتر در سان رایانه-
سیستم گیمینگ کولاک

 • intel i7 12700k
 • Asus 3060 Ti dual 8G
 • Z790P D5

جزییات 73,100,000 تومان